Môj nákup
Čakajte prosím

Prázdny košík

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je ArmaPro sro, IČO 02747758 so sídlom Bartoňova 925, Pardubice (ďalej len: "správca").

 2. 2. Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Bartoňova 925, Pardubice 53012
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  telefón: 469 811 414

 1. 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzické, fyziologické, genetické, mentálné, ekonomické, kultúrné alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 1. 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 3. 3. Ak ste nám slobodne udelili súhlas, potom správca spracováva váš email a dátum udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení tovaru ponúkaného v e-shope www.airsoftpro.sk

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. 2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.

 • - Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. 3. Zo strany správca nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. 1. Správca uchováva osobné údaje

 • - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • - V prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení bude email uchovávať po dobu 5 rokov.

 1. 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • - podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy.

 • - zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu (Firmadat s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

 • - zaisťujúce marketingové služby.

 1. 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Cookies

 1. 1. Správca užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazenie webových stránok www.airsoftpro.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.

 2. 2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Zoznam.

 3. 3. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

 4. 4. Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: "Prevádzkovateľ webu, spoločnosť ArmaPro sro, Bartoňova 925, 530 12 Pardubice , IČO 02747758, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre retargeting. "

 5. 5. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

 6. 6. Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 7. 7.Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=sk#nosharing.

 

VII.

Vaše práva

 1. 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • - právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • - právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

 • - právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • - právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

 • - právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 • - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 3. 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

 2. 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.